Hej Nollan, vi är så oerhört taggade på att äntligen få träffa er!

Med tanke på omständigheterna med COVID-19 har vi i KØK gjort vissa anpassningar av schemat för att vi ska hålla oss till FHM:s rekommendationer och för att ni Nollan ska kunna känna er trygga under mottagningen.  

Vi kommer att dela upp er Nollan i två stycken systergrupper, A & B, indelningen av dessa kommer vi meddela närmare första dagen den 18:e augusti. Det kommer att finnas arrangemang som riktar sig till både grupp A och B, så att alla får möjlighet att komma på alla arrangemangen. Dessa arrangemang kommer att ske antingen parallellt eller vid olika tillfällen för att begränsa storleken på grupperna. 

Ni kommer meddelas per SMS, vilken systergrupp ni är med i så håll koll på mobilen. Vart och när ni ska mötas Första Dagen kommer publiceras här på hemsidan samt i KemiNollan 2020 på facebook.

Nedan finner ni ett uppdaterat schema för Mottagningen!