Första Läsperioden

Inför första Läsperioden

Här nedan kommer information som är viktigt att ha med sig inför starten på sina Chalmers studier. Chalmers använder sig av en sida som kallas Studentportalen, som du får tillgång till så snart du fått dina inloggningsuppgifter.
På Studentportalen laddas olika typer av information om kurserna upp. Du har tillgång till kurshemsidorna, som från och med hösten 2019 kommer vara på lärplattformen Canvas, och ibland endast länkade till en specifik sida.
Registrering sker via ladok, som är universitets system för studiedokumentation. Det är här du registrerar dig för dina olika kurser på Chalmers framöver, samt ser dina resultat på tentor och så småningom ansöker om din examen.

Här nedan finns information om vad som är viktigt att tänka på för att få börja sina studier, samt information om schema och litteratur till de två första kurserna LP1 för K och Ki

Tacka Ja

Kom ihåg att tacka ja senast 26 juli

Kom ihåg att tacka ja senast 26 juli 2019 på dina sidor på antagning.se för att behålla erbjuden plats på Chalmers! Det gäller också dig som står som reserv. Antagningsbeskedet publiceras på Dina sidor på antagning.se 11 juli 2019.

Registrering

Mellan den 12 och 20 augusti ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa i den första läsperioden (vanligtvis två kurser). Detta gör du genom att logga in här​ med ditt personnummer och registrera dig på varje kurs du ser under Aktuell utbildning > Kommande. Om du inte har registrerat dig i tid förlorar du din plats på programmet.

Ta din utbildningsplats i anspråk

För att anses vara en aktiv student på Chalmers krävs att man uppfyller vissa villkor. Dessa finns länkade här.
De viktigaste villkoren nu som nu student är

1. Följ anvisningarna på ditt antagningsbesked, antagning.se samt Chalmers Studentportal

Du måste bekräfta att du avser påbörja utbildningen kommande läsårsstart genom att tacka ja i tid enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked och på antagning.se Detta omfattar även en eventuell reservplats.
Om du inte tackar ja i tid eller lämnar återbud förlorar du din plats på det utbildningsprogram du antagits till.

2. Du ska registrera dig på kurserna i läsperiod 1 och 2 (termin ett, år ett) inom ditt utbildningsprogram, via Chalmers Studentportal.

Den obligatoriska registreringen ska ske mellan angivna datum och enligt i enlighet med de instruktioner som publiceras på Chalmers Studentportal för alla nya studenter. Om du inte fullföljt den obligatoriska kursregistreringen till både läsperiod 1 och 2 i tid, förlorar du din utbildningsplats på det utbildningsprogram du antagits till. Läs här för mer information om detta.

SCHEMA

Schemat hittar man i TimeEdit där du söker efter din klass, och du kan synka kalendern med den i din mobil.

Schema för K1 (civilingenjör)
Schema för Ki1 (högskoleingenjör)

Kurser och Kurslitteratur

Här kommer lite matnyttig information om kurser och kurslitteratur. Gå in och läs vår Lathund för att hitta kurslitteratur. Nedan ser ni specifikt för vardera program.

K
Kemiteknik civilingenjör
5–årig 300 HP

Ni läser första läsperioden Kemi med Biokemi och Envariabelanalys och analytisk geometri. Klicka på länkarna så kommer ni till kursbeskrivningarna. För mer information till mattekursen kan du klicka vidare till Kurshemsidan, där finns allt ni behöver veta.

Litteratur Kemi: 

P. Atkins, L. Jones, L. Laverman, Chemical Principles, 7:e uppl, Freeman&Co, 2016
OBS! Köp INTE den här för flera tusen på bokus.com eller liknande. Den finns billigare på STORE

J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, Organic Chemistry, 2:a uppl, Oxford University Press, 2012

Kompendium avseende datorintroduktion (utdelas)

Kompendium avseende biokemi (utdelas).

Litteratur Envariabelanalys: 

R.Adams, Calculus A Complete Course, 8:e uppl, Prentice Hall Canada, 2013

Lay, Linear Algebra and its applications, 5:e uppl, Pearson, 2015

Ki
Kemiteknik Högskoleingenjör
3–årig 180HP

Ni läser två kurser första läsperioden, Allmän och oorganisk kemi och Inledande matematik. Klicka på länkarna så kommer ni till kursbeskrivningarna. För mer information till mattekursen kan du klicka vidare till Kurshemsidan, där finns allt ni behöver veta.

Litteratur Kemi: 

P. Atkins, L. Jones, L. Laverman, Chemical Principles, 7:e uppl, Freeman&Co, 2016
OBS! Köp INTE den här för flera tusen på bokus.com eller liknande. Den finns billigare på STORE

J.W. Zubrick, The Organic Chem Lab Survival Manual, A Student s Guide to Techniques, Wiley

G. Aylward, T. Findlay, SI Chemical Data, Wiley

Litteratur Matte: 

Calculus Early Transcendentals (8th edition) av James Stewart. Finns till exempel att köpa på Cremona, Chalmers studentbokhandel.
Med boken bör ni även få inloggningsuppgifter för boken som interaktiv e-bok. Stewart Calculusbok finns också att köpa genom andra bokhandlare
som vanlig e-bok men den interaktiva varianten av e-boken som följer med Cremonas paket innehåller bl.a. filmer som förklarar begrepp, satser mm.
Den interaktiva e-boken (utan den fysiska boken) kan också köpas från: http://www.cengagebrain.co.uk/shop/isbn/978-1-337-38838-2.