Kemiteknologsektionen (K), är en undersektion till Chalmers Studentkår och är till för studenterna på
Kemiteknik K, (civilingenjör, 300 hp, 5-årig) och
Kemiingenjör Ki, (högskoleingenjör, 180 hp, 3-årig). På https://www.kemisektionen.com/ som tillhandahålls av Kemisektionens styre finns information om PROGRAMPLANER, FÖRELÄSNINGSANTECKNINGAR, POLICYS på sektions- och kårnivå samt STADGAR och reglementen.

Sektionen består av KOMMITTÉER, UTSKOTT och FÖRENINGAR

K-sektionen drivs först och främst av KEMISTYRET. De representerar sektionen i samband med kåren, håller i SEKTIONSMÖTEN, har övergripande koll på sektionens ekonomi, studieliv, utbildning, arbetsmiljö eller arbetsmarknadsfrågor.

Studiebevakningen från sektionens sida sker via utbildningsutskottet KUU. Utskottet ser till att åsikterna som kommer från studenter, som bl.a. tas in via kursenkäter efter avslutade kurser, angående undervisningen på programmen, tas till vara på.

Kemisektionens arbetsmarknadsgrupp KARG har till uppgift att verka som en brygga mellan student och arbetslivet. Gruppen har som mål att de studerande på sektionen ska få en bra uppfattning om vad som kemiingenjörsutbildningen i framtiden kan leda till för jobb.

Sektionens PR-förening och Rustmästeri, HÄKS (Hildas Älskade KemiSektion) är en kommitté som har hand om vår sektionslokal Fort NOx, värnar om vårt skyddshelgon Kvast-Hilda, arrangerar pub – vid pubrundor eller exkl. bara för sektionen.  Håll utkik efter dessa på Götaplatsen Första dagen!

Sittningar är en rolig grej med Chalmers, och ingen arrangerar sittningar som Kemis sexmästeri K6! Under Mottagningen kommer de att se till att du som ny student får all nödvändig kunskap om hur en sittning på Kemi går till.

Dokumentation av allt som sker på sektionen sköts av KEMPRESSEN. I sina gröna rockar ser de till att hela sektionen får reda på allt de ville, och allt som de inte visste att de ville, veta. Varje läsperiod ger de ut en tidning, och delar ut ett fint pris i samband med sitt släpp.

Sektionen har även en idrottsförening ifK, som anordnar olika typer av träningspass för K-studenterna. Kommittéen sköter dessutom om den årliga skidresan, som de senaste åren hållits i Trysil.