Här nedan kommer information som är viktigt att ha med sig inför starten på sina Chalmers studier. Chalmers använder sig av en sida som kallas Studentportalen, som du får tillgång till så snart du fått dina inloggningsuppgifter

På Studentportalen laddas olika typer av information om kurserna upp. Du får bland annat tillgång till kurshemsidorna, som finns på läroplattformen Canvas. 

Registrering sker via Ladok, universitetets system för studiedokumentation. Det är här du registrerar dig på de olika kurserna och inför tentor. Det är även där du kommer få se dina tentaresultat och så småningom ansöka om din examen. 

Här nedan finns information om vad som är viktigt att tänka på för att börja sina studier och information om schema samt litteratur till de två första kurserna i LP1 för K och Ki.

REGISTRERING

Mellan den 8/8 och 15/8 ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa i den första läsperioden (vanligtvis två kurser). Om du inte har registrerat dig i tid förlorar du din plats på programmet.

TA DIN UTBILDNINGSPLATS I ANSPRÅK

För att anses vara en aktiv student på Chalmers krävs att man uppfyller vissa villkor. Dessa finns länkade här. De viktigaste villkoren nu som nu student är:

1. Följ anvisningarna på ditt antagningsbesked på Chalmers Studentportal.

Du måste bekräfta att du avser påbörja utbildningen kommande läsårsstart genom att tacka ja i tid enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked och på antagning.se Detta omfattar även en eventuell reservplats.
Om du inte tackar ja i tid eller lämnar återbud förlorar du din plats på det utbildningsprogram du antagits till.

2. Du ska registrera dig på kurserna i läsperiod 1 och 2 (termin ett, år ett) inom ditt utbildningsprogram, via Chalmers Studentportal.

Den obligatoriska registreringen ska ske mellan angivna datum och enligt i enlighet med de instruktioner som publiceras på Chalmers Studentportal för alla nya studenter. Om du inte fullföljt den obligatoriska kursregistreringen till både läsperiod 1 och 2 i tid, förlorar du din utbildningsplats på det utbildningsprogram du antagits till.

Schema

Schemat hittar du i TimeEdit där du söker efter din klass, och du kan synka kalendern med den i din mobil.

 

Kurser och Kurslitteratur

Här kommer lite nyttig information om kurser och kurslitteratur. Gå in och läs vår Lathund för att hitta kurslitteratur. Nedan ser ni specifikt för vardera program.