Nu har du (snart) börjat på Chalmers där livet är mycket mer än bara studier. Men skolan får inte glömmas bort, det är därför du är här. Därför har KØK samlat sina bästa studietips för hur du underlättar den först tiden för dig själv.

Räkna övningshäftena som du får under introkurserna. Kunskaperna som en gång fanns i huvudet kan behöva letas fram igen. 

Tänk på hur DU lär dig bäst. Alla lär sig bäst på olika sätt och det viktigaste är hur DU lär dig, inte hur kompisen gör. Något som dock är bra att tänka på är att börja i tid. Att lära sig hela kursen dagarna innan tentan är lite mer än man klarar av. Det är bättre att hela tiden ligga i fas.

Din inlärning är det viktigaste. Gå inte på övningar du inte lär dig något på. Det är din inlärning som är det viktiga. Prova att byta övningsledare om du känner att den du har nu inte passar dig.

Tala om när du tycker att något är bra eller dåligt med kurserna. Det hjälper instutitonen att utveckla kurserna så de blir ännu bättre. KUU (Kemi-sektionens Utbildningsutskott) ordnar utvärderingar! Välj pluggkompisar och labbkompisar som du trivs med. 

Ta hjälp av varandra när ni pluggar. Att plugga tillsammans och hjälpa varandra är ett bra sätt att lära sig och dessutom väldigt trevligt. Studierna går ut på att du och dina vänner ska lära er saker, inte att överträffa varandra.

Fråga din pHadder, om det är något du undrar över. Alla äldre teknologer har ju gått här ett tag och vet vad det innebär. De kan också ha bra tips på hur man kommer igång som ny student på högskola.

Föreläsningarna är bra att gå på för att slippa lära sig allting själv. Om du dock känner att föreläsningarna inte ger dig något är det bättre att du använder tiden till att lära dig på egen hand. Att själv ha tittat igenom veckans planering innan föreläsningarna, kan vara ett bra sätt att hänga med lättare.

Viktigast av allt. Till skillnad från gymnasiet är få moment obligatoriska, men det är viktigt att gå på de som är det (Studiebesök, vissa föreläsningar, laborationer i kemi/MatLab och liknande). Se till att göra de på ordinarie tillfälle, eftersom det är väldigt svårt att göra dem vid ett annat tillfälle.

Khan Academy

En ideell organisation med syftet att lära ut kunskap gratis med hjälp av Youtube-klipp. Sidan är mycket pedagogiskt och ger tillgång till mängder av material

ANKIAPP

Flashcards är ett utmärkt hjälp-medel för dina studier. Något som rekommenderas är Anki, där du kan göra egna flashcards och förhöra dig själv.

Quizlet

En här finns lösningsförslag till många uppgifter i matematiken. Kommer även fungera i andra kurser.  

 Ha TimeEdit på din smartphone

Spara tid och ha bättre koll på hur du ska lägga upp dina studier genom att ha tillgång till schemat direkt i mobilen.

Drive med gamla tentor

Här finns mängder av gamla tentor uppladdade av gamla studenter på civilingenjörs-programmet. Dessa är även ett mycket bra hjälpmedel när det väl är dags för att studera till tentamen.