Kemiteknologsektionen (K), är en undersektion till Chalmers Studentkår och är till för studenterna på Kemiteknik (K), (civilingenjör, 300 hp, 5-årig) och Kemiingenjör (Ki), (högskoleingenjör, 180 hp, 3-årig). På https://www.kemisektionen.com/ som tillhandahålls av Kemisektionens styre finns information om programplaner, policys på sektions- och kårnivå samt stadgar och reglementen.

Sektionen består av KOMMITTÉER, UTSKOTT och FÖRENINGAR.

K-sektionen drivs först och främst av Kemistyret. De representerar sektionen i samband med kåren, håller i sektionsmöten, har övergripande koll på sektionens ekonomi, studieliv, utbildning, arbetsmiljö och arbetsmarknadsfrågor.

Studiebevakningen från sektionens sida sker via utbildningsutskottet KUU. Utskottet ser till att åsikterna som kommer från studenter, som bl.a. tas in via kursenkäter efter avslutade kurser, angående undervisningen på programmen, tas till vara på.

Kemisektionens arbetsmarknadsgrupp KARG har till uppgift att verka som en brygga mellan student och arbetslivet. Gruppen har som mål att de studerande på sektionen ska få en bra uppfattning om vad som kemiingenjörsutbildningen i framtiden kan leda till för jobb.

Sektionens PR-kommitté och Rustmästeri, HÄKS (Hildas Älskade KemiSektion) är en kommitté som har hand om vår sektionslokal Fort NOx, värnar om vårt skyddshelgon Kvast-Hilda, arrangerar pub – vid pubrundor eller exkl. bara för sektionen. Håll utkik efter dessa på Götaplatsen Första dagen!

Sittningar är en rolig grej med Chalmers, och ingen arrangerar sittningar som Kemis sexmästeri K6! Under Mottagningen kommer de att se till att du som ny student får all nödvändig kunskap om hur en sittning på Kemi går till.

Sektionen har även en idrottsförening ifK, som anordnar olika typer av träningspass för K-studenterna. Kommittéen sköter dessutom om den årliga skidresan, som de senaste åren hållts i Trysil

Kemiteknologsektionens alldeles egna tidning, Kempressen. För att få fram de bästa citaten, coolaste bilderna och roligaste texterna krävs grävande journalistik. Så bli inte rädd om du ser några mystiska personer i gröna rockar försöka glida fram obemärkta. De försöker bara hitta den bästa vinkeln och få med allt roligt så det kan återberättas på bästa sätt. Vill ni se resultatet av arbetet, se då till att få tag på ett exemplar av tidningen vid ett av kempressens tidningssläpp, dessa infaller i slutet av varje läsperiod. Om ni under mottagningens gång hör roliga citat från klasskamrater eller andra på sektionen, har finurliga frågor, go’a bilder eller lyckats klura ut vårt berömda korsord, skriv till Kempressen på Facebook eller lämna en lapp i deras brevlåda i Fort NOx.

jämviKt är Kemisektionens trivselutskott, som har som mål att se till så att alla känner sig inkluderade och mår bra. De arbetar med det genom att bland annat lyfta
viktiga frågor, utbilda sektionen inom jämlikhet och erbjuda trivselfrämjande arrangemang
som ska vara tillgängliga för alla.